Kultúra

Kultúrne podujatia sa v obci uskutočňujú každoročne v kultúrnom dome alebo na miestnom ihrisku. Každoročné kultúrne podujatia v obci sú: deň dôchodcov, fašiangový sprievod, hasičský bál, hasičská súťaž, mikuláš, vianočné koledovanie. Za organizáciu podujatí sú zodpovedné miestna samospráva, DHZ Kyselica a aj občania obce Kyselica.

fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku