Šport

V obci Kyselica nie je veľa príležitostí na výchovu a reprezentáciu v komerčných športových odvetviach. Napriek tomu je obec Kyselica reprezentovaná v netradičnom hasičskom športe v mene DHZ Kyselica. DHZ Kyselica úspešne súťaží v Západoslovenskej hasičskej lige a zúčastňuje sa na rôznych podujatiach svojho druhu na Slovensku.

DHZ Kyselica

Dobrovoľný hasičský zbor obce Kyselica, ktorý má 38 aktívnych členov, svojou činnosťou sa aktívne zapája do rozvoja obce, jeho členovia plnia úlohy na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov obce Kyselica. V prípade potreby poskytujú pomoc okolitým obciam, plnia protipovodňové opatrenia/naposledy práce pri Slovnafte v Bratislave/, aktívne sa zapájajú do spoločenského života a sú príkladom najmä pre mladšiu generáciu. Vzorne reprezentujeme našu obec na rôznych súťažiach - od roku 1999 na pretekoch rôznych úrovní sme získali viac ako 240 umiestnení do tretieho miesta.

fotka k clanku
fotka k clanku