Dokumenty

Informácie pre verejnosť
Informačná tabuľa
pdf Bytové domy - zámer OÚ ŽP
pdf Návr Záverčného účtu 2016
pdf Vyhlásenie času zvýš. nebez. vniku požiaru
pdf Harmonogram odvozu odpadov
pdf Upozornenie ZSE
pdf Výzva ZSE
Dokumenty
jpeg Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
docx Oznámenie e-mail adresy na doručenie ozn. o deleg. člena do OVK
pdf PHSR obce Kyselica
jpg Žiadosť o zverejnenie oznamu
doc Žiadosť o určenie súpisného čísla
ROZHODNUTIA
docx Rozhodnutie na výrub stromov - Komposesorát
pdf Rozhodnutie na výrub stromu
pdf Rozhodnutie na výrub stromu
pdf Rozhodnutie na výrub stromov
pdf Rozhodnutie na výrub stromu -Orosz Ágošton
pdf Rozhodnutie na výrub stromov
pdf ZSE-Rozhodnutie
pdf Rozhodnutie na výrub stromov - Komposesorát
pdf Rozhodnutie na výrub stromov 6 ks
pdf Rozhodnutie na výrub stromov
pdf Rozhodnutie na výrub stromov Komposesorát
pdf Rozhodnutie výrub stromu
Všeobecné záväzné nariadenia
docx VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku 2012
docx VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku 2013
docx VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku 2014
docx VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku 2015
pdf VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku 2016
pdf VZN o miesntych daniach a miestnom poplatku 2017
pdf VZN o vylepovaní volebných plagátov
pdf Všeobecne záv. nariadenie 1/2018
Informácie pre obyvateľov obce ohľadom Civilnej ochrany
pdf 112 - Tiesňové číslo (plagát)
pdf Informačný leták k integrovanému záchrannému systému a číslu 112
pdf Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Zápisnice a uznesenia
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Kyselica
docx Zápisnica 10.03.2014
doc Zápisnica 10.04.2014
doc Zápisnica 26.06.2014
doc Zápisnica 14.08.2014
docx Zápisnica 05.11.2014
docx Zápisnica - ustanovujúce zasadnutie 01.12.2014
docx Zápisnica zo zasadnutia OZ - 18.02.2015
docx Zápisnica OZ 26.03.2015
docx Zápisnica OZ 27.05.2015
docx Zápisnica OZ Kyselica
pdf Zápisnica OZ 25.11.2015
pdf Zápisnica OZ 16.12.2015
pdf Zápisnica OZ Kyselica 10.03.2016
pdf Zápisnica OZ Kyselica 15.06.2016
pdf Zápisnica OZ 06.10.2016
pdf Zápisnica OZ 30.11.2016
pdf Zápisnica OZ 14.06.2017
Záverečný účet, výročné a audítorské správy, rozpočet
doc Záverečný účet 2013
docx Záverečný účet 2012
pdf Audítorská správa za rok 2014
xlsx Rozpočet 2015
xlsx Rozpočet na roky 2016, 2017, 2018
pdf Výročná správa za rok 2014
pdf Individuálna účtovná závierka 2014
pdf Záverečný účet - 2015
pdf Audít 2015
pdf Výročná správa za rok 2015
pdf Návr Záverečného účtu 2016
pdf Záverečný účet 2017