Aktuality

Deň detí - Gyereknap

Fašiangový sprievod 2016
Srdečne Vám oznamujeme, že na poslednej fašiangovej sobote, 6. februára 2016
naša obec usporiada 2. Kyselický fašiangový sprievod.
Fašiangári a maškary sa stretnú pred miestnym kultúrnym domom o 9.00 hodine, a o 10.00 hodine vyrazíme, aby sme svojou veselosťou a dobrou náladou obišli celučičkú dedinu.

Dőrejárás 2016
Ezennel közhírré tétetik, hallja apraja és nagyja, hogy jégtörő havában,
2016. február 6.-án
községünk megrendezi 2. Keszölcési Dőrejárást.
A dőrék és sőrék a helyi kultúrház előtt gyülekeznek 9.00 órakor, indulás 10.00 órakor.