Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpeg Objednávka č. 1/2015 - Prístrešok ku kultúrnemu domu
jpeg Objednávka č. 2/2015 - Rekonštrukcia domu smútku